เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  Share
  avatar
  jol183

  จำนวนข้อความ : 3
  Points : 25865
  Reputation : 0
  Join date : 25/12/2010

  เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  ตั้งหัวข้อ  jol183 on Mon Dec 27, 2010 9:38 am

  [b]เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย[/b]

  1. สร้าง [color:43a2=#f38918]File ---> New[/color] แล้วให้ปร้บขนาดตามต้องการ แล้วให้ [color:43a2=#f38918]Mode[/color] เป็น [color:43a2=#f38918]RGB Contents[/color] เป็น [color:43a2=#f38918]White[/color] จากนั้นก็ [color:43a2=#f38918]OK[/color]

  2. จากนั้นจึงคลิกไอค่อนรูปกระดาษตรง [color:43a2=#f38918]Layer[/color] แล้วทําการสร้างเส้น [color:43a2=#f38918]Selection[/color] สร้างเส้นรูปวงกลม โดยใช้อุปกรณ์ [color:43a2=#f38918]Marquee Tool[/color] [img(24,21)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/marquee.gif[/img]จากจุดศูนย์กลางโดยกดปุ่ม [color:43a2=#f38918]Alt +Shift[/color] แล้วทําการแดรกเมาส์จากจุดศูนย์กลางจะได้เส้นวงกลม [color:43a2=#f38918]Selection[/color] จากนั้น ให้ทําการเลือกสี [color:43a2=#f38918]Foreground color[/color] ก็จะได้ดังภาพ

  [img(50,51)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/foreground.gif[/img]
  [table:43a2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"][tr][td:43a2 align=middle][img(315,295)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/fill1.gif[/img][/td][/tr][/table]
  3. ทําการหด [color:43a2=#f38918]Selection[/color] โดยมาที่คําสั่ง [color:43a2=#f38918]Transform Selection[/color] แล้วทําการหดโดยการหด กดปุ่ม [color:43a2=#f38918]Alt +Shift [/color]แล้วทําการแดรกเมาส์วงกลมเล็กน้อย แล้วทําการใส่ [color:43a2=#f38918]Feather[/color] โดยมาที่ [color:43a2=#f38918]Select ---> Feather (Feather Radius=10 pixels)[/color] ก็จะได้ดังภาพ.
  [table:43a2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"][tr][td:43a2 align=middle][img(308,297)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/fill2.gif[/img][/td][/tr][/table]
  4. ให้ทําการเปลี่ยนเป็น [color:43a2=#f38918]Quick Mode[/color] โดยคลิกปุ่ม [color:43a2=#f38918]Edit in Quick Mask Mode[/color] ก็จะได้ดังภาพตัวอย่าง
  [img(49,77)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/quickmode.gif[/img]
  [table:43a2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"][tr][td:43a2 align=middle][img(376,313)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/quickmask.jpg[/img][/td][/tr][/table]
  5. จากนั้นมาที่คำสั่ง [color:43a2=#f38918]Filter ---> Pixelate ---> Color Halftone[/color] ให้ทำการปรับค่าต่างๆ ดังภาพ
  [table:43a2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"][tr][td:43a2 align=middle][img(280,231)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/color_halftone.gif[/img][/td][/tr][tr][td:43a2 align=middle][img(318,324)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/color_halftone2.gif[/img][/td][/tr][/table]
  6. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนเป็น [color:43a2=#f38918]Edit in Standard Mode[/color] แล้วทำการเลือกพื้นที่ด้านนอกโดยมาที่ [color:43a2=#f38918]Select --> Inverse[/color] จากให้ทำการกดปุ่ม [color:43a2=#f38918]Delete[/color] แล้วทำการยกเลิกเส้น [color:43a2=#f38918]Selection[/color] โดยมาที่ [color:43a2=#f38918]Select ---> Deselect[/color] ก็จะได้ [color:43a2=#f38918]effects[/color] สำเร็จดังภาพ
  [img(54,79)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/standard.gif[/img]
  [table:43a2 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"][tr][td:43a2 align=middle][img(317,320)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/standard2.gif[/img][/td][/tr][tr][td:43a2 align=middle][img(228,226)]http://www.webthaidd.com/photoshop/file_photoshop/photo57/standard3.gif[/img][/td][/tr][/table]
  avatar
  jol183

  จำนวนข้อความ : 3
  Points : 25865
  Reputation : 0
  Join date : 25/12/2010

  Re: เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  ตั้งหัวข้อ  jol183 on Mon Dec 27, 2010 9:46 am

  [color:b7f6=dodgerblue]เม้ลๆ[/color]
  avatar
  oiuoiuty12

  จำนวนข้อความ : 2
  Points : 25912
  Reputation : 0
  Join date : 19/12/2010

  Re: เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  ตั้งหัวข้อ  oiuoiuty12 on Tue Jan 04, 2011 11:55 pm

  เม้นๆ

  dulyarut
  เหรียญรีบอร์น
  เหรียญรีบอร์น

  จำนวนข้อความ : 121
  Points : 27084
  Reputation : -1
  Join date : 24/09/2010
  Age : 22

  Re: เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  ตั้งหัวข้อ  dulyarut on Sat Jan 15, 2011 11:44 am

  ดีใจนะ
  avatar
  dulyarut_a

  จำนวนข้อความ : 2
  Points : 26023
  Reputation : 0
  Join date : 08/12/2010
  Age : 19

  Re: เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  ตั้งหัวข้อ  dulyarut_a on Sat Feb 05, 2011 10:08 pm

  เจ๋วเลย
  avatar
  TheTRzaa05

  จำนวนข้อความ : 3
  Points : 25355
  Reputation : 0
  Join date : 13/02/2011

  Re: เทคนิคการทําภาพขอบจุดกระจาย

  ตั้งหัวข้อ  TheTRzaa05 on Fri Feb 18, 2011 3:29 pm

  :TR_Piero25_V2:.

   เวลาขณะนี้ Tue Jan 23, 2018 5:14 am